050-587-9450
3 יקרים מאד ועושים לך סינון אים הם מוכנים ביכלל לקבל אותך בתור לקוח מה זה אמור להביע???
050-587-9450
3 ייעוץ ופתרונות בטחוניים ואחרים חבר'ה מצוינים
079-910-7885
1 ...אם היו עונים היה מה לפרסם סתם הטרדה
050-587-9450
3 או אס כפר המכביה צוות חירום
055-966-1664
1 מנגינה בלבד. לחסום