055-724-1079
1 מטריד נשים. מכנה עצמו בוואטסאפ בשם: שיר
050-945-6312
3 או.אס יועצים צפון דרלי
050-945-6312
3 מנהלת מבצעי סייבר שטח או אס
050-945-6312
3 סמנכל ומנהלת תחום סייבר אגף צפון
050-587-9450
3 יקרים מאד ועושים לך סינון אים הם מוכנים ביכלל לקבל אותך בתור לקוח מה זה אמור להביע???
050-587-9450
3 ייעוץ ופתרונות בטחוניים ואחרים חבר'ה מצוינים
079-910-7885
1 ...אם היו עונים היה מה לפרסם סתם הטרדה
050-587-9450
3 או אס כפר המכביה צוות חירום
055-966-1664
1 מנגינה בלבד. לחסום