050-587-9450
1 או אס כפר המכביה צוות חירום
055-966-1664
1 מנגינה בלבד. לחסום