0904 987 802
1 Dá sa zistiť majiteľ čísla?
032/263 33 82
1 Po zdvihnutí sa ozve hudba. Človek už má strach zdvihnúť neznáme číslo.