0905 217 618
2 Ide o nebzpečného podvodníka nepozná zábran!
0905 217 618
2 Mgr. Gabriel Pál Pozor ide o podvodníka zákerným spôsobom vydiera a klame!
055/321 49 77
1 telefónni spameri - ponúkajú produkty, sú neodbytní a volajú aj viackrát
0904 987 802
1 Dá sa zistiť majiteľ čísla?
032/263 33 82
1 Po zdvihnutí sa ozve hudba. Človek už má strach zdvihnúť neznáme číslo.